środa, 20 maja 2015

Grudziądz - wieża zamkowa
Góra Zamkowa to najwyższe wzniesienie w Grudziądzu, w latach 1250 – 1299 


Zakon Krzyżacki wzniósł na nim zamek. Krzyżacka ceglana warownia była siedzibą 


komtura (zwierzchnika domu zakonnego), a swym wyglądem przypominała zamek w


Gniewie. Pomiędzy północnym a zachodnim skrzydłem istniała tu wysoka 


cylindryczna wieża obronna zwana Klimkiem. Miała ona 30 m wysokości, wejście do 


niej prowadziło z murów w połowie wysokości, za pomocą zwodzonej kładki. Wieża 


pełniła przede wszystkim funkcję militarną – miejsce ostatecznej obrony. W


 przypadku zdobycia zamku przez nieprzyjaciela rycerze zakonni zamykali się w 


wieży, czekając na odsiecz. Klimek był również ważnym punktem obserwacyjno – 


komunikacyjnym.


 Przy dobrych warunkach meteorologicznych można było obserwować z niego teren 


w promieniu 20 km.