sobota, 24 października 2015

Pałac w Większycach

Pałac w Większycach- neogotycki pałac, wzniesiony został w połowie XIX wieku w 1871r. w miejscu, w którym kiedyś stał drewniany dwór. Wybudowano go z charakterystycznej żółtej cegły i wzbogacono wieżyczkami, wykuszami i innymi zdobieniami. Budynek otoczony jest parkiem. Zakończenie budowy datuje się na rok 1871. Od 1852 roku majątek był w posiadaniu radcy handlowego Marca Heymanna. W 1912 roku pałac został sprzedany Emilowi Phyrkoschowi, właścicielowi jednych z większych w tamtym czasie zakładów chemicznych nawozów sztucznych w Raciborzu. Przed II wojną światową Emil Phyrkosch przekazał cały majątek na cele społeczne, w konsekwencji w pałacu założono przedszkole. W czasie wojny, pod patronatem Czerwonego Krzyża, w budynku mieścił się szpital dla oficerów niemieckich, natomiast w czasie wyzwolenia dla żołnierzy radzieckich. Po wojnie w pałacu umieszczono Uniwersytet Ludowy. Od 2003 roku zabytek stanowi własność prywatną. Mieści się tu restauracja. Obok zabudowania gospodarczeBudynki gospodarczeczwartek, 22 października 2015

Sesja z łabędziem
Sesja z łabędziem