Architektura

Architektura Brukseli


Mój ulubieniec..Zamek w Mosznej

Zamek w Mosznej.Pierwsza pisemna wzmianka o Mosznej pochodzi z roku 1309 lub 1310. Jest to data przybycia do parafii Łącznik, do dzisiejszej wsi Moszna, rodziny o nazwisku Mosce lub Moschin. Być może od tego nazwiska pochodzi właśnie nazwa Moszna. Wcześniejsze dzieje Mosznej są nieudokumentowane, choć istnieje wiele legend na ten temat. Jedną z nich jest istnienie na tym terenie zamku Templariuszy.
A przed wojną Pałac należał  do hrabiego von Tiele-WinklerKilka fotek z pięknego Grudziądza nad Wisłą

 Miasto zostało założone w roku 1291 na prawie chełmińskim. W dawnych tekstach występuje pod różnymi określeniami: Grudenc, Grudencz, Grawdencz, Graudentum, Grudentz, Grudenz, Graudenz. Badacze od wielu lat spierają się o etymologiczne znaczenie nazwy. Część z nich wskazuje, iż nazwa pochodzi od wyrazu gród, inni twierdzą, że od grudzistej ziemi, bogato występującej na tym terenie. Jeszcze inni uważają, iż jest ona pochodzenia pruskiego, co związane było z przenikaniem na linię Wisły żywiołu pruskiego.
Architektura Wrocławia
Prześlij komentarz